Thông tin mới nhất

NEWS CENTER

Tin tức chuyên mục
/
/
/
Lanxi thanh lọc thị trường tài sản nông nghiệp để đảm bảo mùa xuân sản xuất

Lanxi thanh lọc thị trường tài sản nông nghiệp để đảm bảo mùa xuân sản xuất

  • 분류 :Tin tức công ty
  • 작성자 :
  • 출처 :
  • 등록시간 :2020-01-08 11:14
  • 방문수 :

【개요 설명】Đông bắc mạng vào ngày 31 tháng 3, mùa xuân canh tác sản xuất là một bước quan trọng để tăng thị trường tài chính nông nghiệp như là một chuẩn bị sản xuất, thông qua tăng cường giám sát, phát triển cá

Lanxi thanh lọc thị trường tài sản nông nghiệp để đảm bảo mùa xuân sản xuất

【개요 설명】Đông bắc mạng vào ngày 31 tháng 3, mùa xuân canh tác sản xuất là một bước quan trọng để tăng thị trường tài chính nông nghiệp như là một chuẩn bị sản xuất, thông qua tăng cường giám sát, phát triển cá

  • 분류 :Tin tức công ty
  • 작성자 :
  • 출처 :
  • 등록시간 :2020-01-08 11:14
  • 방문수 :
상세정보
Đông bắc mạng vào ngày 31 tháng 3, mùa xuân canh tác sản xuất là một bước quan trọng để tăng thị trường tài chính nông nghiệp như là một chuẩn bị sản xuất, thông qua tăng cường giám sát, phát triển các hoạt động đặc biệt để đảm bảo các trật tự tài chính nông nghiệp và chất lượng và an toàn của các đầu tư nông nghiệp.Từ đầu năm đến bây giờ, quận này có tổng số kiểm tra hơn 2500 người, xe hơn 600 lần, kiểm tra các doanh nghiệp phân phối tài sản nông nghiệp 370, hình phạt 25, tịch thu hạt ngô giả, kém 1800 kg, phạt 100.000 nhân dân tệ.
Cho củng cố NongZi DaJia lực của những người lãnh đạo của công việc, lập ở hạt này xin xem sách LanXi County NongZi thị trường tập trung vào công việc ZhengZhi "giải pháp", rõ ràng rồi NongZi DaJia công việc của vấn đề và bộ phận trách nhiệm, đã thành lập hạt NongZi thị trường tập trung ZhengZhi lãnh đạo làm việc nhóm, và ông này đã tổ chức nhà sản xuất và hạt giống cho các tổ chức cuộc họp và thuốc trừ sâu vào cuộc họp ủy nhiệm, đảm bảo rằng NongZi quản lý thị trường làm việc tốt hơn.
Để làm cho công việc nông nghiệp chống lại giả mạo thực hiện, trên cơ sở kiểm tra thực thi pháp luật, tham khảo ý kiến, bài giảng, phát hành thông tin quảng cáo và nhiều hình thức khác nhau, quảng cáo sản phẩm nông nghiệp cho người nông dân nhận thức sai về sự giả dối, giáo dục người dân để thiết lập một nhận thức an toàn, hướng dẫn người nông dân tiêu thụ an toàn.Trong khi đó, sử dụng đầy đủ các phương tiện truyền thông như truyền hình, đài phát thanh, Internet và các phương tiện truyền thông khác, một cách kịp thời để tuyên truyền năng lượng nông nghiệp chống lại giả mạo hoạt động, giáo dục người dân, đe dọa những người bất hợp pháp.